Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
Thông báo
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung  

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ


1. Chức năng

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ có chức năng đào tạo, bồi dưỡng tin học ứng dụng và ngoại ngữ theo các hình thức: vừa làm, vừa học; học từ xa; tự học có hướng dẫn của giáo viên, giảng viên và thực hiện các hoạt động công nghệ thông tin của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đề xuất với Nhà trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

b) Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục

- Chương trình Tiếng Anh trình độ A, B, C.

- Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông cho viên chức của Trường khi có nhu cầu.

c) Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

d) Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Liên kết với các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông.

e) Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông.

f) Bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu toàn trường theo định kỳ và đột xuất.

g) Quản lý, kiểm duyệt, viết tin, bài, đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử của Nhà trường.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.Tin liên quan