Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
Thông báo
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung  

Giới thiệu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ


I. Vị trí của trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

1. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.

2. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

1. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tuyển sinh và quản lý người học.

3. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học như: biên dịch, phiên dịch, cài đặt phần mềm ứng dụng, phần mềm diệt vi rút ...

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển Trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.

8. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

9. Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

10. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của Nhà trường, địa phương.

11. Liên kết với các trung tâm, cơ sở, các trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin toàn trường.

13. Quản lý hệ thống máy chủ, phần mềm quản lý hồ sơ công việc, phần mềm quản lý đào tạo và trang thông tin điện tử của Nhà trường.

14. Quản lý, kiểm duyệt, viết tin, bài, đưa thông tin lên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Tên, địa chỉ của trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Tên tiếng Việt: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.

Tên giao dịch quốc tế: Informatics and Foreign Language Centre

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, số 34, tổ dân phố 01, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: 0215 3811 955.

Email: trungtamthnn.cdb@gmail.com.

 Tin liên quan