Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
Thông báo
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ  

TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

Nhà số 03, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Tel: 0215.3811955

Email: trungtamthnn.cdb@gmail.com

 

 

 Cơ cấu tổ chức

Tổng số 3 cán bộ: 1 nam, 2 nữ

Trong đó: 3 Thạc sỹ

 

DANH SÁCH TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ

 

stt

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Công tác ở trung tâm từ năm

Ngành dạy

Chức vụ đang giữ

1

Chu Ngọc Huyền

1978 ThS. Phương pháp và giảng dạy tiếng anh 2016 Tiếng anh Viên chức

2

Phạm Tư Cường

1984 ThS, Công nghệ thông tin 2017 Tin học Viên chức

3

Hoàng Ngọc Ánh

1983

ThS. Kinh tế, kỹ sư tin học

2013

Tin học

Viên chức