Tin tức - Sự kiện
 
    Thời khóa biểu
 
    Thông báo
 
    Lịch thi
 
    Tốt nghiệp
 
    Điểm thi
 
    Danh sách
 
Thông báo
Liên kết website
 
Hotline: 01276 559 559
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Mr.Kỳ vinaciweb
Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ  

TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

Nhà số 03, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Tel: 02303811955

Email: trungtamthnn_cdb@yahoo.com.vn

Giám đốc trung tâm: KS. Nguyễn Ngọc Ánh

P. Giám đốc trung tâm: ThS. Chu Ngọc Huyền

 Cơ cấu tổ chức

Tổng số 4 cán bộ: 2 nam, 2 nữ

Trong đó: 2 Thạc sỹ, 2 kỹ sư

 

DANH SÁCH TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ

 

stt

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Công tác ở trung tâm từ năm

Ngành dạy

Chức vụ đang giữ

1

Nguyễn Ngọc Ánh

1976

Kỹ sư tin học

2011

Tin học

Giám đốc

2

Chu Ngọc Huyền

1978

Ths. Phương pháp và giảng dạy tiếng anh

2016

Tiếng anh

P. Giám đốc

3

Hoàng Ngọc Ánh

1983

ThS. Kinh tế, kỹ sư tin học

2013

Tin học

Chuyên viên

4

Lý Đông Hà

1990

Kỹ sư tin học

2013

Tin học

Chuyên viên